SDK

Wat is kanker eigenlijk?

Kanker is de meest voorkomende ziekte bij gezelschapsdieren. Voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat 30% van de gezelschapsdieren in de loop van hun leven een of andere vorm van kanker zal krijgen. Dit percentage ligt dus gelijk aan dat bij de mens.

Kanker ontstaat doordat cellen in het lichaam zich doelloos en ongeremd gaan delen. Een gezwel, ook wel tumor genoemd, kan op één plaats in het lichaam ontstaan, bijvoorbeeld een hersentumor, of op meerdere plaatsen, zoals bij lymfeklierkanker. Karmel met tumor vanuit de linkerbovenkaak

Tumoren worden onderverdeeld in goedaardig en kwaadaardig. Sommige vormen van kanker hebben de eigenschap zich te verspreiden in het lichaam, vaak naar plaatsen ver verwijderd van de oorspronkelijke tumor. Dit gebeurt wanneer kankercellen in de bloedbaan of de lymfevaten komen en zo door het lichaam worden vervoerd. Tumoren die dit soort gedrag vertonen, noemt men kwaadaardig ofwel maligne. Vaak is het juist deze verspreiding van de kankercellen, ook wel metastaseren of uitzaaien genoemd, die de grootste problemen veroorzaakt. Sommige vormen van kwaadaardige kanker hebben niet of pas laat in hun ontwikkeling de mogelijkheid tot uitzaaien, maar kunnen door hun groei en indringing in de omgeving voor ernstige problemen zorgen.
Een goedaardig gezwel zal in principe niet de neiging hebben om uit te zaaien of sterk in zijn omgeving in te groeien.

De gevolgen voor het lichaam zijn tevens sterk afhankelijk van de plaats waar de tumor ontstaat. Zo zal  botkanker andere verschijnselen bij een dier kunnen veroorzaken dan een gezwel in de melkklieren.
Daarnaast kan een op één plaats gelokaliseerde tumor ook leiden tot algemene ziekteverschijnselen. De kankercellen kunnen bijvoorbeeld hormonen produceren die een ongunstige invloed op het lichaam van het dier hebben. Of door contact tussen de tumor en het bloed kunnen er veranderingen aan de rode bloedcellen ontstaan met als gevolg bloedcelafbraak en daardoor bloedarmoede.

Oncologie is de tak van medische wetenschap die zich zowel bij mensen als bij dieren bezig houdt met het onderzoek naar en de behandeling van kanker.