SDK

Compassionate care

Het uitgangspunt van de behandelingen binnen de bij de SDK aangesloten praktijken is het zogenaamde “compassionate care” principe. Het is een Engelstalige uitdrukking waarvoor nog steeds geen goede vertaling in het Nederlands is gevonden.

In het Engels betekent Compassionate Care:

“meeting the medical and non-medical needs of patient and caregiver as a response to, and respect for the bond that unites veterinarian, client and pet”.

Voor de bij de SDK werkzame dierenartsen en dierenartsassistenten betekent compassionate care de verwezenlijking van diergeneeskundige zorg vanuit hun hart, uitgaande van en ondersteund door wetenschappelijke kennis, maar tevens houdt compassionate care voor hen zorg voor de eigenaar van de patiënt in. Compassionate care komt dus voort uit het erkennen, herkennen en begrijpen van de unieke mens-dier relatie.

Ieder dier waarvoor diergeneeskundige zorg wordt gevraagd, is onlosmakelijk verbonden met één of meerdere mensen. Steeds meer huisdiereigenaren zien hun dier als een volledig lid van het gezin. Het zijn gezinsleden die recht hebben op de best mogelijke diergeneeskundige behandeling. Onderzoeken laten zien dat meer dan 80% van de huisdiereigenaren zichzelf ziet als “vader” of  “moeder” van hun dier. Binnen de SDK is het normaal om hier niet aan voorbij te gaan en deze gevoelens te respecteren. Het geven van diergeneeskundige zorg, zonder rekening te houden met deze band, zal vrijwel zeker in teleurstellingen uitmonden.

Ieder mens is uniek in de manier waarop hij/zij denkt en voelt over de betekenis en de waarde van een gezelschapsdier in zijn/haar leven. De zorg die we proberen te verlenen dient te worden afgestemd op de specifieke wensen en gevoelens van de eigenaar/eigenaren van het dier, maar mag onder geen beding schade berokkenen aan dat dier zelf. Dat wil zeggen dat “kwaliteit van leven” van het dier het belangrijkste is en de zorg in goed onderling overleg moet worden bepaald. Ons richten op kwaliteit van leven betekent dat de individuele behoeften van de patiënt, de beslissingen op het gebied van diergeneeskundige zorg zullen leiden.