SDK

Doelstellingen SDK

Doelstellingen SDK

De SDK is een vereniging van Nederlandse en Belgische dierenklinieken, opgericht op 19 augustus 2003, met als doelstellingen:

  • Toename van de specifiek veterinair oncologische kennis binnen de vereniging, evenals van de regionale veterinair oncologische kennis buiten de vereniging.
  • Meer gezelschapsdieren met kanker voor behandeling in aanmerking te laten komen door deze behandeling mogelijk te maken in een bij de vereniging aangesloten regionaal diergeneeskundig centrum.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Onderlinge kennisuitwisseling, evaluatie van behandelingsresultaten, het organiseren van gemeenschappelijke bijeenkomsten, gezamenlijk congresbezoek, lezingen, refereeravonden, bijscholing.
  • De patiënt te verzekeren van snelle hulp bij calamiteiten, voortkomend uit de tumorziekte of uit de behandeling hiervan.
  • Het organiseren van streekgebonden activiteiten op het gebied van de veterinaire oncologie.
  • Het ontwerpen en uitgeven van onder andere voorlichtingsbrochures voor eigenaren van gezelschapsdieren met kanker.
  • Te komen tot realisering van een nationaal data-registratiesysteem van tumorpatiënten.